Đăng Nhập  |  Đăng Ký  

DANH MỤC SẢN PHẨM

 

Đối tác

     Tel : 36201311

          36201312

  Email: diaphongco@diaphong.vn 

    PHÒNG KINH DOANH
     diaphongtrading
    
    PHÒNG KẾ TOÁN
     diaphong

 

Lượt truy cập

vat lieu xay dung dia phong

Thông tin cần biết


Sơ đồ đường đi
 
 
Video
1. Cách thi công vật liệu 288 - 288 施工方法
 

 
2. Cách thi công vật liệu 288 (mặt nền lồi lõm hơn 0.5cm) - 288 施工方法 (凹凸超 0.5cm) 
 

3. Vệ sinh kỹ tôn trước khi thi công vật liệu chống thấm cách nhiệt -  施工防漏隔熱材料前做徹底清洗烤漆板
 
4. Phương pháp thi công vật liệu chống thấm cách nhiệt -  施工防漏隔熱材料方法